ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności i informacje 678742
Ogłoszenia o naborze 38598
Ogłoszenia aktualne 22935
Ogłoszenia w toku 31064
Wyniki naboru 86014
Konsultacje społeczne 5229
Wybory i referenda 1186
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r. oraz Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 15 października 2023 r. 2688
Wybory ławników na kadencję lat 2024-2027 283
Wybory samorządowe w 2024 r. 3975
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 536
Akty prawne 1309814
Uchwały Rady Gminy 1288660
Zarządzenia Wójta 1335120
Protokoły głosowania 0
Rada Gminy 14352
Skład Rady Gminy 12790
Komisje 7412
Wnioski 6512
Zaproszenie na sesję Rady Gminy 59556
Protokoły głosowania 3473
Urząd 16773
Wójt 11222
Statut Gminy 3721
Regulamin organizacyjny 2707
Referaty i stanowiska 8293
Referat Organizacyjny 6778
Referat Finansowy 8456
Referat Gospodarki Terenowej 7454
Urząd Stanu Cywilnego 6299
Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości 30557
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 91125
Ogłoszenia o przetargu/dzierżawie/rokowaniach 115813
Dofinansowania z Funduszy Państwowych 8314
Plan postępowań o udzielenie zamówień 24094
Jednostki organizacyjne 8232
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4349
Gminna Biblioteka Publiczna 3862
Gminny Ośrodek Kultury 4815
Zespół Szkolno-Przedszkolny 7752
Zakład Gospodarki Komunalnej 4482
Jednostki Pomocnicze 5893
Sołetctwa i sołtysi 12898
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4253
Kontrole/Opinie 33431
Oświadczenia majątkowe 13092
Stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy 11479
Oświadczenia za 2018 2712
Oświadczenia za 2019 2341
Stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych 10349
Oświadczenia za 2018 2089
Oświadczenia za 2019 2069
Radni kadencja 2014 - 2018 6035
Oświadczenia - 2018 2418
Radni kadencja 2018 - 2023 4075
Oświadczenia - 2018 1665
Oświadczenia - 2019 1738
Oświadczenia - 2020 1890
Procedury załatwiania spraw 47318
Referaty / Stanowiska 38399
Sprawy 43901
Szacowania szkód spowodowanych w uprawach 5726
Ochrona środowiska 7935
Ogłoszenia 20285
Informacje o środowisku 13751
Petycje 1888
Podatki i opłaty 10284
Stawki podatkowe 259
Wzory formularzy 6132
Opłata miejscowa 1645
Ulgi, odroczenia, umorzenia 15484
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 8235
Otwarte konkursy ofert 5353
Rok 2015 5862
Rok 2016 4182
Rok 2017 15513
Rok 2018 13637
Rok 2019 13840
Rok 2020 10453
Rok 2021 14531
Rok 2022 975
Rok 2023 661
Rok 2024 138
Informacje dla organizacji 57770
Promocja działalności organizacji pozarządowych 3840
Tryb Małych Zleceń - art. 19a 4074
Sprawozdania 805
Obrona cywilna 37431
Rejestr instytucji kultury 9655
Gminny program opieki nad zabytkami 5407
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli 15112
Sprawozdania i opinie 8507
Opinie RIO 26328
Sprawozdania 10445
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta 14012
Petycje 3979
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Łukta na lata 2016-2026 4612
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2674
Nieodpłatna Pomoc Prawna 2292
MPZP Pelnik, Wynki, Worliny II 6286
Dane osobowe 1590
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 816
Zmiana MPZP Szeląg 1293
Zmiana MPZP Wynki 720
Zmiana MPZP Pelnik 737
Zmiana MPZP Molza 557
Zmiana MPZP Worliny III 682
Zmiana MPZP Łukta 424
MPZP Plichta 73

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3859
Strona Gminy 0
Rejestr zmian 1028142
Redakcja Biuletunu 2807
Wnioski/Pliki do pobrania 28425
Mapa serwisu 3201
Instrukcja korzystania z BIP 4939
Strona główna 9686
Deklaracja dostępności 674

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 199794
Informacje o naborze 45243
Raport o stanie Gminy 6345
« powrót do poprzedniej strony