ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności i informacje 624685
Ogłoszenia o naborze 35370
Ogłoszenia aktualne 21546
Ogłoszenia w toku 29460
Wyniki naboru 81263
Konsultacje społeczne 4470
Wybory i referenda 397
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r. oraz Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 15 października 2023 r. 1854
Wybory ławników na kadencję lat 2024-2027 136
Wybory samorządowe w 2024 r. 217
Akty prawne 1237206
Uchwały Rady Gminy 1224731
Zarządzenia Wójta 1269982
Protokoły głosowania 0
Rada Gminy 13593
Skład Rady Gminy 12291
Komisje 7080
Wnioski 6323
Zaproszenie na sesję Rady Gminy 58195
Protokoły głosowania 3133
Urząd 15779
Wójt 10546
Statut Gminy 3693
Regulamin organizacyjny 2680
Referaty i stanowiska 7853
Referat Organizacyjny 6452
Referat Finansowy 8102
Referat Gospodarki Terenowej 7223
Urząd Stanu Cywilnego 5963
Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości 29299
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy/najmu 85336
Ogłoszenia o przetargu/dzierżawie/rokowaniach 107882
Dofinansowania z Funduszy Państwowych 6916
Plan postępowań o udzielenie zamówień 22164
Jednostki organizacyjne 7617
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4197
Gminna Biblioteka Publiczna 3745
Gminny Ośrodek Kultury 4677
Zespół Szkolno-Przedszkolny 7488
Zakład Gospodarki Komunalnej 4357
Jednostki Pomocnicze 5361
Sołetctwa i sołtysi 12143
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4059
Kontrole/Opinie 30449
Oświadczenia majątkowe 12014
Stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy 10998
Oświadczenia za 2017 2720
Oświadczenia za 2018 2516
Oświadczenia za 2019 2169
Stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych 9943
Oświadczenia za 2017 1982
Oświadczenia za 2018 1971
Oświadczenia za 2019 1950
Radni kadencja 2014 - 2018 5815
Oświadczenia - 2016 3150
Oświadczenia - 2017 3596
Oświadczenia - 2018 2235
Radni kadencja 2018 - 2023 3594
Oświadczenia - 2018 1544
Oświadczenia - 2019 1627
Oświadczenia - 2020 1772
Procedury załatwiania spraw 45618
Referaty / Stanowiska 37191
Sprawy 42497
Szacowania szkód spowodowanych w uprawach 4979
Ochrona środowiska 7377
Ogłoszenia 19558
Informacje o środowisku 13209
Petycje 1733
Podatki i opłaty 9684
Stawki podatkowe 123
Wzory formularzy 6056
Opłata miejscowa 1471
Ulgi, odroczenia, umorzenia 14887
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 7541
Otwarte konkursy ofert 5184
Rok 2015 5765
Rok 2016 4064
Rok 2017 15220
Rok 2018 13413
Rok 2019 13643
Rok 2020 10290
Rok 2021 14361
Rok 2022 879
Rok 2023 527
Informacje dla organizacji 54830
Promocja działalności organizacji pozarządowych 3716
Tryb Małych Zleceń - art. 19a 3864
Sprawozdania 691
Obrona cywilna 35486
Rejestr instytucji kultury 8836
Gminny program opieki nad zabytkami 4880
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli 13977
Sprawozdania i opinie 7872
Opinie RIO 24295
Sprawozdania 10032
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta 13282
Petycje 3365
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Łukta na lata 2016-2026 3993
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2271
Deklaracja dostępności 3647
Nieodpłatna Pomoc Prawna 1902
MPZP Pelnik, Wynki, Worliny II 4971
Dane osobowe 941
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 451
Zmiana MPZP Szeląg 1027
Zmiana MPZP Wynki 475
Zmiana MPZP Pelnik 586
Zmiana MPZP Molza 442
Zmiana MPZP Worliny III 513
Zmiana MPZP Łukta 236

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3114
Strona Gminy 0
Rejestr zmian 968983
Redakcja Biuletunu 2439
Wnioski/Pliki do pobrania 26883
Mapa serwisu 2692
Instrukcja korzystania z BIP 4510
Strona główna 8990

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 192049
Informacje o naborze 42440
Raport o stanie Gminy 5189
« powrót do poprzedniej strony