ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łukta z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2024
Nr aktu prawnego
16/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łukta na 2024 rok
Nr aktu prawnego
FN/2/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych
Nr aktu prawnego
15/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników mienia ruchomego do dalszego użytkowania
Nr aktu prawnego
14/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wycofania z eksploatacji środków trwałych w postaci samochodów specjalnych - pożarniczych
Nr aktu prawnego
13/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: powołania koordynatora do spraw obsługi informatycznej wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
Nr aktu prawnego
12/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2024 Wójta Gminy Łukta w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko obsługi w Urzędzie Gminy w Łukcie
Nr aktu prawnego
9/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia norm zużycia paliw ciekłych przez pojazdy strażackie i urządzenia użytkowane przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Łukta.
Nr aktu prawnego
8/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Łukta jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
7/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2024 roku.
Nr aktu prawnego
6/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji