ˆ

Zarządzenia Wójta

Drukuj informacjęAkt prawny: 11/2017

Szczegóły informacji

11/2017

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014 - 2018

Data wejścia w życie: 2017-03-07

Data podjęcia/podpisania: 2017-03-07

Tytuł aktu:

w sprawie powołania Komisji Konkursowych do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w III Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łukta z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2017

Na podstawie:

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/153/2016 Rady
Gminy Łukta z dnia 30 listopada 2016 r., zarządzam co następuje:

Treść:

§1
Powołuję Komisje Konkursowe do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w III Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łukta z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z poźn. zm.), działające na terenie Gminy Łukta, na roku 2017 na realizację zadań publicznych w następujących priorytetowych obszarach współpracy:
PRIORYTET 1 - ROZWÓJ TURYSTYKI
PRIORYTET 2 - WSPIERANIE DZIAŁAŃ LOKALNYCH I AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ
PRIORYTET 3 - ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
1) Komisja Nr 1 - do oceny ofert złożonych na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja i konserwacja szlaków turystycznych na terenie Gminy Łukta.”
2) Komisja Nr 2 - do oceny ofert złożonych na realizację zadania pn. „Organizacja rajdu rowerowego „Szlakiem Gry Turystycznej - Rowerowa Łukta.”
3) Komisja Nr 3 - do oceny ofert złożonych na realizację zadania pn. „Integracja ludności wiejskiej i poprawa estetyki miejscowości Mostkowo poprzez stworzenie miejsca integracji społecznej.”
4) Komisja Nr 4 - do oceny ofert złożonych na realizację zadania pn. „Wspieranie działań lokalnych na terenach wiejskich poprzez dbanie o wizerunek terenu przy plaży gminnej w miejscowości Tabórz wraz z aktywizacją mieszkańców.”
5) Komisja Nr 5 - do oceny ofert złożonych na realizację zadania pn. „Aktywna integracja mieszkańców Gminy Łukta.”
6) Komisja Nr 6 - do oceny ofert złożonych na realizację zadania pn. „Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich poprzez działalność edukacyjną i coachingową.”
 
§2
Przedstawicielami Urzędu Gminy w Łukcie powołanymi do udziału w Komisji Konkursowej Nr 1 są:
1) Anna Morenc-Sulewska - Przewodniczący Komisji
2) Ilona Rybarkiewicz - Członek Komisji
3) Kamila Gontarz - Członek Komisji
przedstawicielami do udziału w Komisji Konkursowej Nr 2 są:
1) Ilona Rybarkiewicz - Przewodniczący Komisji
2) Kinga Kowalska - Członek Komisji
3) Kamila Gontarz - Członek Komisji
przedstawicielami do udziału w Komisjach Konkursowych Nr 3,4 i 5 są:
1) Anna Morenc-Sulewska - Przewodniczący Komisji
2) Małgorzata Nowicka - Członek Komisji
3) Anna Palmowska - Członek Komisji
oraz przedstawicielami do udziału w Komisji Konkursowej Nr 6 są:
1) Anna Morenc-Sulewska - Przewodniczący Komisji
2) Ilona Rybarkiewicz - Członek Komisji
3) Kamila Gontarz - Członek Komisji
 
§3
Zobowiązuje się Przewodniczącego każdej Komisji do zorganizowania i przeprowadzenia prac Komisji Konkursowych oraz do włączenia w jej skład niezbędnej liczby osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty z art. 3 ust. 3 Ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty składające oferty w ramach danego zadania.
 
§4
Komisje Konkursowe sporządzą protokół ze swoich prac i przedstawią Wójtowi Gminy propozycję rozstrzygnięcia III Otwartego Konkursu Ofert wraz z proponowaną wysokością dotacji na realizację danego zadania. Ostatecznego wyboru ofert dokona Wójt Gminy Łukta w drodze Zarządzenia.
 
§5
Komisje Konkursowe rozwiązują się z chwilą rozstrzygnięcia III Otwartego Konkursu Ofert.
 
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy
mgr inż. Robert Malinowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Morenc-Sulewska Data wytworzenia informacji: 2017-03-07 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Morenc-Sulewska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-13 11:34:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-13 11:34:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-02 09:50:36
Artykuł był wyświetlony: 830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu