ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2017-12-22 Zarządzenie Wójta W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Łukta 57/2017 Obowiązujący
12 2017-12-14 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej” 52/2017 Obowiązujący
13 2017-12-06 Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Łukta. 51/2017 Obowiązujący
14 2017-12-06 Zarządzenie Wójta w sprawie: wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia osób skazanych na karę ograniczenia wolności, w celu wykonywania pracy orzeczonej wyrokiem sądu. 50/2017 Obowiązujący
15 2017-12-05 Zarządzenie Wójta w sprawie: powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie. 49/2017 Obowiązujący
16 2017-11-27 Zarządzenie Wójta w sprawie kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pn. „Integracja ludności wiejskiej i poprawa estetyki miejscowości Mostkowo poprzez stworzenie miejsca integracji społecznej” zgodnie z umową Nr GT.524.1.8.2017 z dnia 17 marca 2017 r. 48/2017 Obowiązujący
17 2017-11-27 Zarządzenie Wójta w sprawie kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pn. „Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich poprzez działalność edukacyjną i coachingową” zgodnie z umową Nr GT.524.1.9.2017 z dnia 17 marca 2017 r. 47/2017 Obowiązujący
18 2017-11-13 Zarządzenie Wójta przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2018-2026 45/2017 Obowiązujący
19 2017-11-13 Zarządzenie Wójta w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2018 rok 44/2017 Obowiązujący
20 2017-11-10 Zarządzenie Wójta w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łukcie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 43/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu