ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2017-08-01 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawa średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Łukcie” 35/2017 Obowiązujący
12 2017-07-31 Zarządzenie Wójta w sprawie udziału w treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania 34/2017 Obowiązujący
13 2017-07-31 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na „Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łukta, ul. Kościelna.” 33/2017 Obowiązujący
14 2017-07-31 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na „Przebudowy odcinka drogi gminnej nr 152046N wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Ramoty, Gmina Łukta.” 32/2017 Obowiązujący
15 2017-07-10 Zarządzenie Wójta zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Łukta. 31/2017 Obowiązujący
16 2017-06-20 Zarządzenie Wójta w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukta 30/2017 Obowiązujący
17 2017-06-20 Zarządzenie Wójta w sprawie zakresu przedsięwzięć w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach CRP dla zagrożeń cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego 28/2017 Obowiązujący
18 2017-06-14 Zarządzenie Wójta w sprawie kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pn. „Inwentaryzacja i konserwacja szlaków turystycznych na terenie Gminy Łukta” zgodnie z umową Nr GT.524.1.12.2017 z dnia 20 marca 2017 r. 27/2017 Obowiązujący
19 2017-06-12 Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Łukta z dnia 2 sierpnia 1996 roku w sprawie regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Łukta 26/2017 Obowiązujący
20 2017-06-12 Zarządzenie Wójta w sprawie kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pn. „Pomagam, bo lubię” zgodnie z umową Nr GT.524.1.4.2017 z dnia 09 marca 2017 r. 25/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu