ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-06-30 Uchwała Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Łukta nr XXXVII/210/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy na rok 2017 XXXVII/210/2017 Obowiązujący
2 2017-06-30 Uchwała Rady Gminy w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 25.04.2017 roku. XXXVII/209/2017 Obowiązujący
3 2017-06-30 Uchwała Rady Gminy w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Łukta Nr XXXIV/194/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Łukta XXXVII/208/2017 Obowiązujący
4 2017-05-31 Uchwała Rady Gminy w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków XXXVI/208/2017 Obowiązujący
5 2017-05-31 Uchwała Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Łukta nr XXXVI/207/2017 w sprawie: zmian budżetu gminy na rok 2017 XXXVI/207/2017 Obowiązujący
6 2017-05-31 Uchwała Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Łukta nr XXXVI/206/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru gminy Łukta na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. XXXVI/206/2017 Obowiązujący
7 2017-05-31 Uchwała Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Łukta nr XXXVI/205/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Łukta na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XXXVI/205/2017 Obowiązujący
8 2017-05-31 Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji ,,Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy Łukta na lata 2014-2018” za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r. XXXVI/204/2017 Obowiązujący
9 2017-05-31 Uchwała Rady Gminy w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Łukta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy Łukta, na 2016 rok.” XXXVI/203/2017 Obowiązujący
10 2017-05-31 Uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łukta absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016. XXXVI/202/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu