ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXIX/164/2016

Szczegóły informacji

XXIX/164/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Uchylony

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014 - 2018

Data wejścia w życie: 2016-11-30

Data podjęcia/podpisania: 2016-11-30

Tytuł aktu:

w sprawie : likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego

Uchylony przez:

XXXIII/186/2017

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) art. 16 ust. 1,3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm), - Rada Gminy Łukta, uchwala co następuje :

Treść:

§1
1. Likwiduje się samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie, zwany dalej „Zakładem” , w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Tworzy się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukcie, zwaną dalej „Spółką”.
3. Jedynym wspólnikiem powstałej w wyniku przekształcenia Spółki będzie Gmina Łukta.
4. Dniem przekształcenia będzie dzień dokonania wpisu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. Likwidacja Zakładu nastąpi z dniem przekształcenia.
 
§2
1. Do zadań Spółki będzie należało wykonywanie zadań własnych Gminy Łukta związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie :
 1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, dostarczania ciepła do budynków zlokalizowanych na ternie Gminy Łukta;
 2. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 3. zieleni gminnej i zadrzewień;
 4. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
 5. kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 6. utrzymywania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 
2. Postanowienia zawarte w § 2 pkt. 1 nie naruszają przepisów prawa dotyczących zasad i trybu zlecania zadań przez Gminę, jak również nie ograniczają kompetencji i zadań innych jednostek organizacyjnych.
 
§3
1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu.
2. Składniki mienia Zakładu stają się majątkiem Spółki, z zastrzeżeniem, że przejęcie nieruchomości obejmuje wyłącznie prawo użytkowania wieczystego wraz z związanym nim prawem własności budynków i innych urządzeń nieruchomości położonych w Gminie Łukta.
3. Spółka przejmuje należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu.
4. Pracownicy likwidowanego Zakładu stają się pracownikami Spółki.
 
§ 4
Określa się dzień otwarcia likwidacji Zakładu na 30 listopada 2016 r. natomiast zakończenie czynności związanych z jego likwidacją nastąpi w terminie do 28 lutego 2017 r.
 
§ 5
1. Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Łukta 100 % udziałów w nowo utworzonej Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport).
2. Wkład niepieniężny (aport) będą stanowiły składniki mienia likwidowanego Zakładu, z zastrzeżeniem określonym w § 3 ust. 2.
 
§6
1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łukta.
2. Wójt Gminy Łukta upoważniony jest w szczególności do :
 1. ustalenia zasad i harmonogramu przeprowadzenia likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łukcie oraz osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie procesu likwidacji,
 2. szczegółowego określenia składników mienia i ich wartości likwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej wnoszonych do Spółki jako wkład niepieniężny,
 3. określenia kapitału zakładowego Spółki.
 4. opracowania i podpisania aktu założycielskiego Spółki.
 5. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
 
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy
Marta Drozdowska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Kawiecki Data wytworzenia informacji: 2016-11-30 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Kawiecki Data wprowadzenia do BIP 2016-12-19 08:33:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-12-19 08:42:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-25 10:42:55
Artykuł był wyświetlony: 1055 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu