ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności i informacje 137060
Rodzina 500 plus 2984
Wybory 1201
Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 28.05.2017 3299
Azbest 1109
eUrząd 2122
Profil zaufany 1226
Usługi elektroniczne na ePUAP 1075
Usługi wyborcze na platformie ePUAP 1206
Nabór na stanowisko ratowika WOPR 2267
Rada Gminy 6307
Skład Rady Gminy 4590
Komisje 2751
Wnioski 2910
Zaproszenie na sesję Rady Gminy 19783
Urząd 7609
Wójt 4392
Statut Gminy 2558
Regulamin organizacyjny 2014
Referaty i stanowiska 3750
Referat Organizacyjny 2500
Referat Finansowy 2810
Referat Gospodarki Terenowej 2959
Urząd Stanu Cywilnego 2058
Stanowiska samodzielne 2488
Ogłoszenia o naborze 6503
Ogłoszenia aktualne 2581
Ogłoszenia w toku 5346
Wyniki naboru 19647
Zamówienia publiczne 70817
Zamówienia publiczne aktualne 58850
Zamówienia publiczne w toku 3904
Zamówienia publiczne archiwalne 3452
Wyniki zamówień publicznych 3516
Wyniki innych postępowa 3447
Plan postępowań o udzielenie zamówień 821
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 61748
Zamówienia publiczne w roku 2016 26068
Zamówienie publiczne w roku 2015 22632
Zamówienia publiczne w roku 2014 49820
Akty prawne 408366
Uchwały Rady Gminy 401587
Zarządzenia Wójta 403887
Jednostki organizacyjne 3648
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1851
Gminna Biblioteka Publiczna 1566
Gminny Ośrodek Kultury 1889
Zespół Szkolno-Przedszkolny 3409
Zakład Gospodarki Komunalnej 1811
ISO 9001:2009 6001
Jednostki Pomocnicze 2327
Sołetctwa i sołtysi 5312
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1818
Kodeks Etyki 2165
Obrona cywilna 13227
Kontrole 2984
Oświadczenia majątkowe 3823
Radni kadencja 11.2014 - 11.2018 2010
Oświadczenia - 2014 1085
Oświadczenia - 2015 1520
Oświadczenia - 2016 1257
Oświadczenia - 2017 375
Radni kadencja 11.2010 - 11.2014 2560
Oświadczenia - 2010 1260
Oświadczenia - 2011 1203
Oświadczenia - 2012 1201
Oświadczenia - 2013 1696
Oświadczenia - 2014 1431
Koniec kadencji 2010 - 2014 1745
Stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy 3589
Oświadczenia 2010 1203
Oświadczenia 2011 1789
Oświadczenia 2014 2515
Oświadczenia 2013 1988
Oświadczenia 2012 1366
Oświadczenia 2015 2060
Oświadczenia 2016 1382
Oświadczenia 2017 452
Stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych 3003
Oświadczenia 2010 1432
Oświadczenia 2011 1286
Oświadczenia 2012 2741
Oświadczenia 2014 1638
Oświadczenia 2013 3319
Oświadczenia 2015 1521
Oświadczenia 2016 1780
Oświadczenia 2017 491
Procedury załatwiania spraw 20026
Referaty / Stanowiska 17676
Sprawy 19047
Ochrona środowiska 3123
Ogłoszenia 7571
Informacje o środowisku 5442
Szacowania szkód spowodowanych w uprawach ozimych 1282
GOPS 5878
Stanowiska 2262
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2965
Karta Dużej Rodziny 2170
Gospodarka Terenowa 3252
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 5228
Podatki i opłaty 3125
Wzory formularzy 3070
Ulgi, odroczenia, umorzenia 4100
Gospodarka odpadami komunalnymi 6373
Sprzedaż nieruchomości 8817
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy 16438
Ogłoszenia o przetargu/dzierżawie 10690
Rejestr instytucji kultury 2964
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta 5213
Majątek i finanse 3215
Opinie RIO 4287
Sprawozdania 2847
2013 4842
2014 2858
2015 2632
2016 744
2017 298
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1393
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli 5242
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3699
Otwarte konkursy ofert 1608
Rok 2015 4058
Rok 2016 1935
Rok 2017 7253
Informacje dla organizacji 18909
Promocja działalności organizacji pozarządowych 1501
Tryb Małych Zleceń - art. 19a 530
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 941
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Łukta na lata 2016-2026 908
Gminny program opieki nad zabytkami 2141

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 1464
Strona Gminy 0
Rejestr zmian 432306
Redakcja Biuletunu 1110
Pliki do pobrania 8135
Mapa serwisu 1323
Instrukcja korzystania z BIP 1914
Strona główna 2614

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 72340
Informacje o naborze 8702
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu