ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności i informacje 194944
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1044
Rodzina 500 plus 4192
Wybory 1811
Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 28.05.2017 5145
Azbest 1884
eUrząd 2702
Profil zaufany 1596
Usługi elektroniczne na ePUAP 1364
Usługi wyborcze na platformie ePUAP 1523
Nabór na stanowisko ratowika WOPR 2910
Rada Gminy 7567
Skład Rady Gminy 5749
Komisje 3310
Wnioski 3570
Zaproszenie na sesję Rady Gminy 24769
Ogłoszenia o naborze 10204
Ogłoszenia aktualne 4891
Ogłoszenia w toku 8515
Wyniki naboru 25528
Urząd 8940
Wójt 5587
Statut Gminy 3320
Regulamin organizacyjny 2413
Referaty i stanowiska 4406
Referat Organizacyjny 3044
Referat Finansowy 3450
Referat Gospodarki Terenowej 3588
Urząd Stanu Cywilnego 2631
Stanowiska samodzielne 3091
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1442
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 64622
Zamówienia publiczne w roku 2016 34953
Zamówienie publiczne w roku 2015 23843
Zamówienia publiczne w roku 2014 50615
Akty prawne 493707
Uchwały Rady Gminy 491914
Zarządzenia Wójta 493365
Jednostki organizacyjne 4383
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2332
Gminna Biblioteka Publiczna 2065
Gminny Ośrodek Kultury 2498
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4318
Zakład Gospodarki Komunalnej 2318
ISO 9001:2009 8272
Jednostki Pomocnicze 2905
Sołetctwa i sołtysi 6630
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2212
Kodeks Etyki 2648
Obrona cywilna 16923
Kontrole 3820
Oświadczenia majątkowe 4847
Radni kadencja 11.2014 - 11.2018 2619
Oświadczenia - 2014 1501
Oświadczenia - 2015 2087
Oświadczenia - 2016 1637
Oświadczenia - 2017 1143
Radni kadencja 11.2010 - 11.2014 3147
Oświadczenia - 2010 1662
Oświadczenia - 2011 1607
Oświadczenia - 2012 1598
Oświadczenia - 2013 2218
Oświadczenia - 2014 1945
Koniec kadencji 2010 - 2014 2343
Stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy 4495
Oświadczenia 2010 1559
Oświadczenia 2011 2344
Oświadczenia 2014 3333
Oświadczenia 2013 2588
Oświadczenia 2012 1823
Oświadczenia 2015 2648
Oświadczenia 2016 1843
Oświadczenia 2017 1017
Oświadczenia 2018 40
Stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych 3684
Oświadczenia 2010 1862
Oświadczenia 2011 1665
Oświadczenia 2012 3579
Oświadczenia 2014 2120
Oświadczenia 2013 4218
Oświadczenia 2015 2001
Oświadczenia 2016 2380
Oświadczenia 2017 1128
Oświadczenia 2018 45
Procedury załatwiania spraw 24698
Referaty / Stanowiska 20838
Sprawy 23046
Ochrona środowiska 3836
Ogłoszenia 9675
Informacje o środowisku 6823
Szacowania szkód spowodowanych w uprawach 1761
GOPS 7077
Stanowiska 2812
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 3594
Karta Dużej Rodziny 2752
Gospodarka Terenowa 4000
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 6952
Podatki i opłaty 4001
Wzory formularzy 3934
Ulgi, odroczenia, umorzenia 4916
Gospodarka odpadami komunalnymi 8226
Sprzedaż nieruchomości 11227
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy 20832
Ogłoszenia o przetargu/dzierżawie 15363
Rejestr instytucji kultury 3960
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta 6337
Majątek i finanse 3975
Opinie RIO 5359
Sprawozdania 3568
2013 6133
2014 3594
2015 3454
2016 1421
2017 910
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1852
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli 6590
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 4367
Otwarte konkursy ofert 2193
Rok 2015 4396
Rok 2016 2268
Rok 2017 10766
Rok 2018 3568
Informacje dla organizacji 23918
Promocja działalności organizacji pozarządowych 1891
Tryb Małych Zleceń - art. 19a 994
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1318
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Łukta na lata 2016-2026 1367
Gminny program opieki nad zabytkami 2628

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 1742
Strona Gminy 0
Rejestr zmian 519018
Redakcja Biuletunu 1364
Pliki do pobrania 11048
Mapa serwisu 1584
Instrukcja korzystania z BIP 2393
Strona główna 3628

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 84380
Informacje o naborze 11781
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu