ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności i informacje 146014
Rodzina 500 plus 3203
Wybory 1277
Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 28.05.2017 3680
Azbest 1269
eUrząd 2267
Profil zaufany 1288
Usługi elektroniczne na ePUAP 1142
Usługi wyborcze na platformie ePUAP 1283
Nabór na stanowisko ratowika WOPR 2413
Rada Gminy 6550
Skład Rady Gminy 4745
Komisje 2855
Wnioski 3006
Zaproszenie na sesję Rady Gminy 20639
Urząd 7939
Wójt 4588
Statut Gminy 2676
Regulamin organizacyjny 2096
Referaty i stanowiska 3897
Referat Organizacyjny 2612
Referat Finansowy 2927
Referat Gospodarki Terenowej 3058
Urząd Stanu Cywilnego 2147
Stanowiska samodzielne 2588
Ogłoszenia o naborze 6883
Ogłoszenia aktualne 2693
Ogłoszenia w toku 5622
Wyniki naboru 20205
Plan postępowań o udzielenie zamówień 954
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 62448
Zamówienia publiczne w roku 2016 27866
Zamówienie publiczne w roku 2015 22867
Zamówienia publiczne w roku 2014 49970
Akty prawne 423537
Uchwały Rady Gminy 416630
Zarządzenia Wójta 419918
Jednostki organizacyjne 3811
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1980
Gminna Biblioteka Publiczna 1666
Gminny Ośrodek Kultury 1980
Zespół Szkolno-Przedszkolny 3587
Zakład Gospodarki Komunalnej 1899
ISO 9001:2009 6367
Jednostki Pomocnicze 2455
Sołetctwa i sołtysi 5531
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1922
Kodeks Etyki 2255
Obrona cywilna 13997
Kontrole 3179
Oświadczenia majątkowe 4014
Radni kadencja 11.2014 - 11.2018 2133
Oświadczenia - 2014 1151
Oświadczenia - 2015 1617
Oświadczenia - 2016 1319
Oświadczenia - 2017 525
Radni kadencja 11.2010 - 11.2014 2664
Oświadczenia - 2010 1333
Oświadczenia - 2011 1269
Oświadczenia - 2012 1261
Oświadczenia - 2013 1772
Oświadczenia - 2014 1501
Koniec kadencji 2010 - 2014 1849
Stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy 3791
Oświadczenia 2010 1259
Oświadczenia 2011 1876
Oświadczenia 2014 2639
Oświadczenia 2013 2092
Oświadczenia 2012 1449
Oświadczenia 2015 2150
Oświadczenia 2016 1454
Oświadczenia 2017 571
Stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych 3124
Oświadczenia 2010 1498
Oświadczenia 2011 1347
Oświadczenia 2012 2882
Oświadczenia 2014 1709
Oświadczenia 2013 3435
Oświadczenia 2015 1598
Oświadczenia 2016 1894
Oświadczenia 2017 625
Procedury załatwiania spraw 20803
Referaty / Stanowiska 18140
Sprawy 19779
Ochrona środowiska 3288
Ogłoszenia 7981
Informacje o środowisku 5734
Szacowania szkód spowodowanych w uprawach ozimych 1360
GOPS 6199
Stanowiska 2378
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 3063
Karta Dużej Rodziny 2270
Gospodarka Terenowa 3405
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 5610
Podatki i opłaty 3273
Wzory formularzy 3246
Ulgi, odroczenia, umorzenia 4260
Gospodarka odpadami komunalnymi 6733
Sprzedaż nieruchomości 9346
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy 17196
Ogłoszenia o przetargu/dzierżawie 11568
Rejestr instytucji kultury 3157
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta 5457
Majątek i finanse 3334
Opinie RIO 4509
Sprawozdania 2966
2013 5074
2014 3011
2015 2789
2016 901
2017 391
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1475
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli 5541
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 3876
Otwarte konkursy ofert 1704
Rok 2015 4118
Rok 2016 2010
Rok 2017 8902
Informacje dla organizacji 19863
Promocja działalności organizacji pozarządowych 1582
Tryb Małych Zleceń - art. 19a 650
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1035
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Łukta na lata 2016-2026 1009
Gminny program opieki nad zabytkami 2245

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 1523
Strona Gminy 0
Rejestr zmian 447888
Redakcja Biuletunu 1162
Pliki do pobrania 8607
Mapa serwisu 1375
Instrukcja korzystania z BIP 2009
Strona główna 2787

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 74289
Informacje o naborze 8995
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu