ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności i informacje 169561
Plan postępowań o udzielenie zamówień 282
Rodzina 500 plus 3683
Wybory 1401
Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 28.05.2017 4381
Azbest 1558
eUrząd 2491
Profil zaufany 1432
Usługi elektroniczne na ePUAP 1240
Usługi wyborcze na platformie ePUAP 1399
Nabór na stanowisko ratowika WOPR 2671
Rada Gminy 7049
Skład Rady Gminy 5236
Komisje 3074
Wnioski 3297
Zaproszenie na sesję Rady Gminy 22609
Ogłoszenia o naborze 8562
Ogłoszenia aktualne 3721
Ogłoszenia w toku 7055
Wyniki naboru 22863
Urząd 8399
Wójt 5067
Statut Gminy 2995
Regulamin organizacyjny 2233
Referaty i stanowiska 4144
Referat Organizacyjny 2805
Referat Finansowy 3192
Referat Gospodarki Terenowej 3308
Urząd Stanu Cywilnego 2390
Stanowiska samodzielne 2832
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1236
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 63489
Zamówienia publiczne w roku 2016 30943
Zamówienie publiczne w roku 2015 23352
Zamówienia publiczne w roku 2014 50297
Akty prawne 455738
Uchwały Rady Gminy 450142
Zarządzenia Wójta 453940
Jednostki organizacyjne 4082
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2153
Gminna Biblioteka Publiczna 1862
Gminny Ośrodek Kultury 2253
Zespół Szkolno-Przedszkolny 3984
Zakład Gospodarki Komunalnej 2103
ISO 9001:2009 7243
Jednostki Pomocnicze 2657
Sołetctwa i sołtysi 6109
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2090
Kodeks Etyki 2449
Obrona cywilna 15477
Kontrole 3512
Oświadczenia majątkowe 4410
Radni kadencja 11.2014 - 11.2018 2389
Oświadczenia - 2014 1363
Oświadczenia - 2015 1896
Oświadczenia - 2016 1485
Oświadczenia - 2017 835
Radni kadencja 11.2010 - 11.2014 2927
Oświadczenia - 2010 1514
Oświadczenia - 2011 1446
Oświadczenia - 2012 1436
Oświadczenia - 2013 2006
Oświadczenia - 2014 1746
Koniec kadencji 2010 - 2014 2139
Stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy 4167
Oświadczenia 2010 1416
Oświadczenia 2011 2122
Oświadczenia 2014 2995
Oświadczenia 2013 2323
Oświadczenia 2012 1649
Oświadczenia 2015 2410
Oświadczenia 2016 1661
Oświadczenia 2017 798
Stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych 3413
Oświadczenia 2010 1699
Oświadczenia 2011 1521
Oświadczenia 2012 3250
Oświadczenia 2014 1924
Oświadczenia 2013 3831
Oświadczenia 2015 1818
Oświadczenia 2016 2141
Oświadczenia 2017 869
Procedury załatwiania spraw 22712
Referaty / Stanowiska 19315
Sprawy 21204
Ochrona środowiska 3542
Ogłoszenia 8897
Informacje o środowisku 6277
Szacowania szkód spowodowanych w uprawach ozimych 1523
GOPS 6669
Stanowiska 2602
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 3326
Karta Dużej Rodziny 2525
Gospodarka Terenowa 3675
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 6172
Podatki i opłaty 3653
Wzory formularzy 3645
Ulgi, odroczenia, umorzenia 4585
Gospodarka odpadami komunalnymi 7482
Sprzedaż nieruchomości 10201
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy 18810
Ogłoszenia o przetargu/dzierżawie 13168
Rejestr instytucji kultury 3539
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta 5948
Majątek i finanse 3632
Opinie RIO 4958
Sprawozdania 3269
2013 5646
2014 3296
2015 3161
2016 1168
2017 612
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1681
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli 6130
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 4138
Otwarte konkursy ofert 1991
Rok 2015 4278
Rok 2016 2130
Rok 2017 10456
Rok 2018 987
Informacje dla organizacji 22092
Promocja działalności organizacji pozarządowych 1761
Tryb Małych Zleceń - art. 19a 810
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1180
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Łukta na lata 2016-2026 1214
Gminny program opieki nad zabytkami 2453

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 1628
Strona Gminy 0
Rejestr zmian 480744
Redakcja Biuletunu 1263
Pliki do pobrania 9809
Mapa serwisu 1475
Instrukcja korzystania z BIP 2181
Strona główna 3196

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 80238
Informacje o naborze 10357
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu