ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności i informacje 219075
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2016
Rodzina 500 plus/Dobry Start 300 plus 4747
Wybory samorządowe 2018 3059
Azbest 2092
eUrząd 2934
Profil zaufany 1753
Usługi elektroniczne na ePUAP 1472
Usługi wyborcze na platformie ePUAP 1651
Nabór na stanowisko ratowika WOPR 3137
Rada Gminy 8108
Skład Rady Gminy 6150
Komisje 3505
Wnioski 3778
Zaproszenie na sesję Rady Gminy 26911
Ogłoszenia o naborze 11671
Ogłoszenia aktualne 5700
Ogłoszenia w toku 9739
Wyniki naboru 27845
Urząd 9498
Wójt 6054
Statut Gminy 3579
Regulamin organizacyjny 2565
Referaty i stanowiska 4700
Referat Organizacyjny 3245
Referat Finansowy 3707
Referat Gospodarki Terenowej 3801
Urząd Stanu Cywilnego 2843
Stanowiska samodzielne 3303
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1713
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 65922
Zamówienia publiczne w roku 2014 50910
Zamówienie publiczne w roku 2015 24393
Zamówienia publiczne w roku 2016 37489
Zamówienia publiczne w roku 2017 43
Zamówienia publiczne w roku 2018 5190
Akty prawne 538019
Uchwały Rady Gminy 536898
Zarządzenia Wójta 535743
Jednostki organizacyjne 4618
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2560
Gminna Biblioteka Publiczna 2278
Gminny Ośrodek Kultury 2809
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4619
Zakład Gospodarki Komunalnej 2537
ISO 9001:2009 8985
Jednostki Pomocnicze 3109
Sołetctwa i sołtysi 7075
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2373
Kodeks Etyki 2823
Obrona cywilna 18145
Kontrole 4157
Oświadczenia majątkowe 5237
Radni kadencja 11.2014 - 11.2018 2922
Oświadczenia - 2014 1636
Oświadczenia - 2015 2237
Oświadczenia - 2016 1763
Oświadczenia - 2017 1451
Oświadczenia - 2018 103
Radni kadencja 11.2010 - 11.2014 3389
Oświadczenia - 2010 1794
Oświadczenia - 2011 1717
Oświadczenia - 2012 1710
Oświadczenia - 2013 2371
Oświadczenia - 2014 2095
Koniec kadencji 2010 - 2014 2538
Stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy 4901
Oświadczenia 2010 1668
Oświadczenia 2011 2515
Oświadczenia 2014 3641
Oświadczenia 2013 2789
Oświadczenia 2012 1959
Oświadczenia 2015 2845
Oświadczenia 2016 2000
Oświadczenia 2017 1147
Oświadczenia 2018 247
Stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych 3959
Oświadczenia 2010 1989
Oświadczenia 2011 1772
Oświadczenia 2012 3842
Oświadczenia 2014 2253
Oświadczenia 2013 4510
Oświadczenia 2015 2142
Oświadczenia 2016 2554
Oświadczenia 2017 1275
Oświadczenia 2018 189
Procedury załatwiania spraw 26931
Referaty / Stanowiska 22390
Sprawy 24692
Ochrona środowiska 4140
Ogłoszenia 10492
Informacje o środowisku 7376
Petycje 11
Szacowania szkód spowodowanych w uprawach 2033
GOPS 7584
Stanowiska 3007
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 3875
Karta Dużej Rodziny 2946
Gospodarka Terenowa 4267
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 7945
Podatki i opłaty 4281
Wzory formularzy 4256
Ulgi, odroczenia, umorzenia 5348
Gospodarka odpadami komunalnymi 8826
Sprzedaż nieruchomości 12357
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy 23436
Ogłoszenia o przetargu/dzierżawie 18445
Rejestr instytucji kultury 4266
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta 6764
Majątek i finanse 4343
Opinie RIO 5945
Sprawozdania 3826
2013 6584
2014 3915
2015 3728
2016 1679
2017 1237
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2007
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli 7119
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 4571
Otwarte konkursy ofert 2370
Rok 2015 4520
Rok 2016 2416
Rok 2017 11102
Rok 2018 7181
Informacje dla organizacji 25991
Promocja działalności organizacji pozarządowych 2105
Tryb Małych Zleceń - art. 19a 1210
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1477
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Łukta na lata 2016-2026 1524
Gminny program opieki nad zabytkami 2812

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 1911
Strona Gminy 0
Rejestr zmian 566013
Redakcja Biuletunu 1444
Pliki do pobrania 11955
Mapa serwisu 1684
Instrukcja korzystania z BIP 2562
Strona główna 3971

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 90779
Informacje o naborze 13057
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu