ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności i informacje 206054
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1529
Rodzina 500 plus/Dobry Start 300 plus 4415
Wybory 1935
Wybory uzupełniające do Rady Gminy - 28.05.2017 5541
Azbest 1974
eUrząd 2807
Profil zaufany 1676
Usługi elektroniczne na ePUAP 1420
Usługi wyborcze na platformie ePUAP 1585
Nabór na stanowisko ratowika WOPR 3026
Rada Gminy 7789
Skład Rady Gminy 5930
Komisje 3402
Wnioski 3656
Zaproszenie na sesję Rady Gminy 25870
Ogłoszenia o naborze 10952
Ogłoszenia aktualne 5342
Ogłoszenia w toku 9100
Wyniki naboru 26646
Urząd 9175
Wójt 5786
Statut Gminy 3410
Regulamin organizacyjny 2481
Referaty i stanowiska 4523
Referat Organizacyjny 3132
Referat Finansowy 3581
Referat Gospodarki Terenowej 3694
Urząd Stanu Cywilnego 2719
Stanowiska samodzielne 3203
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1554
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 65261
Zamówienia publiczne w roku 2014 50749
Zamówienie publiczne w roku 2015 24126
Zamówienia publiczne w roku 2016 36286
Zamówienia publiczne w roku 2017 20
Zamówienia publiczne w roku 2018 2052
Akty prawne 515389
Uchwały Rady Gminy 514504
Zarządzenia Wójta 514364
Jednostki organizacyjne 4500
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2419
Gminna Biblioteka Publiczna 2151
Gminny Ośrodek Kultury 2596
Zespół Szkolno-Przedszkolny 4469
Zakład Gospodarki Komunalnej 2408
ISO 9001:2009 8589
Jednostki Pomocnicze 2987
Sołetctwa i sołtysi 6847
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2295
Kodeks Etyki 2715
Obrona cywilna 17523
Kontrole 3981
Oświadczenia majątkowe 5007
Radni kadencja 11.2014 - 11.2018 2724
Oświadczenia - 2014 1550
Oświadczenia - 2015 2160
Oświadczenia - 2016 1685
Oświadczenia - 2017 1249
Oświadczenia - 2018 24
Radni kadencja 11.2010 - 11.2014 3264
Oświadczenia - 2010 1721
Oświadczenia - 2011 1662
Oświadczenia - 2012 1661
Oświadczenia - 2013 2294
Oświadczenia - 2014 2008
Koniec kadencji 2010 - 2014 2438
Stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy 4667
Oświadczenia 2010 1613
Oświadczenia 2011 2430
Oświadczenia 2014 3451
Oświadczenia 2013 2684
Oświadczenia 2012 1891
Oświadczenia 2015 2740
Oświadczenia 2016 1907
Oświadczenia 2017 1072
Oświadczenia 2018 119
Stanowiska kierownicze jednostek organizacyjnych 3821
Oświadczenia 2010 1923
Oświadczenia 2011 1722
Oświadczenia 2012 3712
Oświadczenia 2014 2186
Oświadczenia 2013 4363
Oświadczenia 2015 2067
Oświadczenia 2016 2460
Oświadczenia 2017 1206
Oświadczenia 2018 120
Procedury załatwiania spraw 25798
Referaty / Stanowiska 21678
Sprawy 23947
Ochrona środowiska 3946
Ogłoszenia 10012
Informacje o środowisku 7074
Szacowania szkód spowodowanych w uprawach 1905
GOPS 7281
Stanowiska 2911
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 3740
Karta Dużej Rodziny 2854
Gospodarka Terenowa 4129
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 7382
Podatki i opłaty 4113
Wzory formularzy 4089
Ulgi, odroczenia, umorzenia 5116
Gospodarka odpadami komunalnymi 8496
Sprzedaż nieruchomości 11743
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży/dzierżawy 22078
Ogłoszenia o przetargu/dzierżawie 16844
Rejestr instytucji kultury 4098
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta 6510
Majątek i finanse 4094
Opinie RIO 5563
Sprawozdania 3699
2013 6352
2014 3758
2015 3596
2016 1569
2017 1077
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1922
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli 6814
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 4468
Otwarte konkursy ofert 2272
Rok 2015 4469
Rok 2016 2352
Rok 2017 10906
Rok 2018 5235
Informacje dla organizacji 24995
Promocja działalności organizacji pozarządowych 1968
Tryb Małych Zleceń - art. 19a 1090
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1378
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Łukta na lata 2016-2026 1438
Gminny program opieki nad zabytkami 2702

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 1784
Strona Gminy 0
Rejestr zmian 542999
Redakcja Biuletunu 1405
Pliki do pobrania 11484
Mapa serwisu 1627
Instrukcja korzystania z BIP 2470
Strona główna 3793

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 87159
Informacje o naborze 12429
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu