ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2016-08-31 Zarządzenie Wójta w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r. 32/2016 Obowiązujący
82 2016-08-30 Zarządzenie Wójta w sprawie: powołania Komisji ds. oceny dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Łukcie”. 31/2016 Obowiązujący
83 2016-08-30 Zarządzenie Wójta W sprawie powołania osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie centralizacji podatku VAT Gminie Łukta 30/2016 Obowiązujący
84 2016-08-05 Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. 29/2016 Obowiązujący
85 2016-07-29 Zarządzenie Wójta w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016 28/2016 Obowiązujący
86 2016-07-26 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukcie. 27/2016 Obowiązujący
87 2016-07-18 Zarządzenie Wójta w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. 26/2016 Obowiązujący
88 2016-07-18 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łukta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Łukta w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r." 25/2016 Obowiązujący
89 2016-07-04 Zarządzenie Wójta w sprawie : upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Łukta do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Łukta 24/2016 Obowiązujący
90 2016-07-04 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 23/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu