ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2015-12-17 Zarządzenie Wójta w sprawie: ustalenia stawek opłat za energie cieplna na 2016r. 58/2015 Uchylony
72 2015-12-10 Zarządzenie Wójta w sprawie : upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie - referenta Iwony Pyskir do prowadzenia czynności wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 859 z późn. zm.) 57/2015 Obowiązujący
73 2015-12-10 Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy Łukta 56/2015 Obowiązujący
74 2015-12-08 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na "Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łukta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Łukta w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 r." 55/2015 Obowiązujący
75 2015-12-03 Zarządzenie Wójta w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie. 54/2015 Obowiązujący
76 2015-11-25 Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia osób skazanych na karę ograniczenia wolności, w celu wykonywania pracy orzeczonej wyrokiem sądu. 53/2015 Obowiązujący
77 2015-11-18 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie. 52/2015 Obowiązujący
78 2015-11-12 Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia służebności przesyłu. 51/2015 Obowiązujący
79 2015-11-12 Zarządzenie Wójta w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2016 - 2026 50/2015 Obowiązujący
80 2015-11-12 Zarządzenie Wójta w sprawie: projektu budżetu gminy na 2016 rok 49/2015 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu