ˆ

Zarządzenia Wójta

Drukuj informacjęAkt prawny: 3/2018

Szczegóły informacji

3/2018

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014 - 2018

Data wejścia w życie: 2018-01-19

Data podjęcia/podpisania: 2018-01-19

Tytuł aktu:

w sprawie ogłoszenia I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łukta z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2018

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z poźn. zm.), art. 11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLI/226/2017 Rady Gminy Łukta z dnia 29 listopada 2017 r. zarządzam co następuje:

Treść:

§1
Ogłaszam I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), działające na terenie Gminy Łukta w roku 2018 w następujących priorytetowych obszarach współpracy:
PRIORYTET 1 - POMOC DLA UBOGICH
PRIORYTET 2 - ROZWÓJ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
PRIORYTET 3 - WSPIERANIE DZIAŁAŃ LOKALNYCH I AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ
PRIORYTET 4 - EDUKACJA I WYCHOWANIE
PRIORYTET 5 - ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
 
§2
Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań publicznych Gminy Łukta w 2018 roku zawiera Ogłoszenie o I Otwartym Konkursie Ofert, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 
§3
Informację o Ogłoszeniu I Otwartym Konkursie Ofert publikuje się poprzez jej zamieszczenie: 
1)w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łukta: bip.lukta.com.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”);
2) na stronie internetowej Gminy Łukta: www.lukta.com.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”);
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łukta, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta.
 
§4 
Komisje Konkursowe zostaną powołane w drodze odrębnego Zarządzenia celem opiniowania złożonych ofert i przedstawienia Wójtowi Gminy Łukta propozycji rozstrzygnięcia I Otwartego Konkursu Ofert. 
 
§5
Ostatecznego wyboru ofert dokona Wójt Gminy Łukta w drodze odrębnego Zarządzenia. 
 
§6 
Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się pełnomocnikowi Wójta Gminy Łukta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
§7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy
mgr inż. Robert Malinowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Morenc-Sulewska Data wytworzenia informacji: 2018-01-19 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Morenc-Sulewska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-05 09:46:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-05 09:52:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-09-08 16:47:39
Artykuł był wyświetlony: 298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu