ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-09-26 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia negocjacji w postępowaniu w trybie wolnej ręki na: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 152047N od drogi wojewódzkiej nr 530 do skrzyżowania z drogą gminną nr 152046N w miejscowości Ramoty, Gmina Łukta”. 40/2017 Obowiązujący
52 2017-08-29 Zarządzenie Wójta sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łukta za I półrocze 2017 r. 39/2017 Obowiązujący
53 2017-08-21 Zarządzenie Wójta w sprawie ogólnych zasad planowania działań obrony cywilnej na terenie Gminy Łukta 38/2017 Obowiązujący
54 2017-08-17 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 152046N wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Ramoty, Gmina Łukta.” 37/2017 Obowiązujący
55 2017-08-07 Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2017r. dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Łukta . 36/2017 Obowiązujący
56 2017-08-01 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawa średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Łukcie” 35/2017 Obowiązujący
57 2017-07-31 Zarządzenie Wójta w sprawie udziału w treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania 34/2017 Obowiązujący
58 2017-07-31 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na „Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łukta, ul. Kościelna.” 33/2017 Obowiązujący
59 2017-07-31 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na „Przebudowy odcinka drogi gminnej nr 152046N wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Ramoty, Gmina Łukta.” 32/2017 Obowiązujący
60 2017-07-10 Zarządzenie Wójta zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Łukta. 31/2017 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu