ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-12-06 Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Łukta. 51/2017 Obowiązujący
42 2017-12-06 Zarządzenie Wójta w sprawie: wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia osób skazanych na karę ograniczenia wolności, w celu wykonywania pracy orzeczonej wyrokiem sądu. 50/2017 Obowiązujący
43 2017-12-05 Zarządzenie Wójta w sprawie: powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie. 49/2017 Obowiązujący
44 2017-11-27 Zarządzenie Wójta w sprawie kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pn. „Integracja ludności wiejskiej i poprawa estetyki miejscowości Mostkowo poprzez stworzenie miejsca integracji społecznej” zgodnie z umową Nr GT.524.1.8.2017 z dnia 17 marca 2017 r. 48/2017 Obowiązujący
45 2017-11-27 Zarządzenie Wójta w sprawie kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pn. „Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich poprzez działalność edukacyjną i coachingową” zgodnie z umową Nr GT.524.1.9.2017 z dnia 17 marca 2017 r. 47/2017 Obowiązujący
46 2017-11-13 Zarządzenie Wójta przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2018-2026 45/2017 Obowiązujący
47 2017-11-13 Zarządzenie Wójta w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2018 rok 44/2017 Obowiązujący
48 2017-11-10 Zarządzenie Wójta w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łukcie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 43/2017 Obowiązujący
49 2017-11-03 Zarządzenie Wójta W sprawie podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łukta na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 42/2017 Obowiązujący
50 2017-11-02 Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia norm zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia użytkowane przez Ochotnicze Straże Pożarne, działające na terenie Gminy Łukta 41/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu