ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2017-07-31 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na „Przebudowy odcinka drogi gminnej nr 152046N wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Ramoty, Gmina Łukta.” 32/2017 Obowiązujący
32 2017-07-10 Zarządzenie Wójta zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Łukta. 31/2017 Nieobowiązujący
33 2017-06-20 Zarządzenie Wójta w sprawie: wyznaczenia komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukta 30/2017 Obowiązujący
34 2017-06-20 Zarządzenie Wójta w sprawie zakresu przedsięwzięć w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach CRP dla zagrożeń cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego 28/2017 Obowiązujący
35 2017-06-14 Zarządzenie Wójta w sprawie kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pn. „Inwentaryzacja i konserwacja szlaków turystycznych na terenie Gminy Łukta” zgodnie z umową Nr GT.524.1.12.2017 z dnia 20 marca 2017 r. 27/2017 Obowiązujący
36 2017-06-12 Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Łukta z dnia 2 sierpnia 1996 roku w sprawie regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Łukta 26/2017 Obowiązujący
37 2017-06-12 Zarządzenie Wójta w sprawie kontroli i oceny realizacji zadania publicznego pn. „Pomagam, bo lubię” zgodnie z umową Nr GT.524.1.4.2017 z dnia 09 marca 2017 r. 25/2017 Obowiązujący
38 2017-06-01 Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. 24/2017 Obowiązujący
39 2017-05-22 Zarządzenie Wójta zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukcie. 23/2017 Obowiązujący
40 2017-05-17 Zarządzenie Wójta w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. 22/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu