ˆ

Zarządzenia Wójta

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
251 2013-12-11 Zarządzenie Wójta w sprawie: ustalenia stawek opłat za energię cieplną w 2014 r. 51/2013 Obowiązujący
252 2013-12-05 Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym na "Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łukta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Łukta" 50/2013 Obowiązujący
253 2013-12-03 Zarządzenie Wójta w sprawie: ustalenia na rok 2014 stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łukta. 49/2013 Obowiązujący
254 2013-12-03 Zarządzenie Wójta w sprawie: ustalenia stawek opłat za lokale użytkowe, garaże i budynki gospodarcze w 2014 r. 48/2013 Obowiązujący
255 2013-11-14 Zarządzenie Wójta w sprawie: wyznaczenia podmiotów obowiązanych do przyjęcia osób skazanych na karę ograniczenia wolności, w celu wykonywania pracy orzeczonej wyrokiem sądu. 47/2013 Obowiązujący
256 2013-11-13 Zarządzenie Wójta w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2014 46/2013 Obowiązujący
257 2013-11-13 Zarządzenie Wójta w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łukta na lata 2014 - 2026 45/2013 Obowiązujący
258 2013-11-13 Zarządzenie Wójta w sprawie inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej OC 44/2013 Obowiązujący
259 2013-11-12 Zarządzenie Wójta zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Łukta w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze: „Informatyk”. 43/2013 Obowiązujący
260 2013-10-31 Zarządzenie Wójta W sprawie podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łukta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 -2018. 42/2013 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu