ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 14:38:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łukta,  dnia 12 października 2017 roku
 
GT.6733.3.2016 
 
OBWIESZCZENIE
 
           
            Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV na terenie gminy Łukta i gminy Gietrzwałd zawiadamiamy, że w dniu 08.09.2017 r. Inwestor ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, ul Tuwima 6, 10-950 Olsztyn działając przez Pełnomocnika uzupełnił wniosek o działkę nr 3116/2, obręb 0021 (Woryty) gmina Gietrzwałd.
          Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
            Informuje się, iż z materiałami w powyższej sprawie można się zapoznać w terminie 14 dni w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 1 oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia.
 
 
Z up. Wójta 
Ilona Rybarkiewicz
Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Rybarkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-10-13 14:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Rybarkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 14:38:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 14:38:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 14:38:34
Artykuł był wyświetlony: 84 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 13:27:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

„Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

 
Informujemy, że Gmina Łukta otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Zakup specjalistycznego pakietu osobistego służb ratowniczych OSP Łukta”.
Zadanie zgłoszone zostało do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 
Gmina Łukta otrzymała dofinansowanie 37,27% -  kwota dofinansowania wynosi: 5500,00 zł. Całkowita wartość zadania to: 14757,54 zł.
 
W ramach projektu dokonano zakupu następującego sprzętu:
  • Ubrania specjalne SX-3 Gold – 2 szt.
  • Kominiarka 2K – 2 szt.
Aparat powietrzny AirGoFix z wyposażeniem – 2 szt.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Palmowska Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 13:25:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Palmowska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 13:27:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-10 13:28:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-10 13:28:58
Artykuł był wyświetlony: 143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-09 12:19:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”
 
Informujemy, że Gmina Łukta otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚIGW, Część 1) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
 
Zadanie zgłoszone zostało do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  (edycja 2017)”. Gmina Łukta otrzymała dofinansowanie  85% -  kwota dofinansowania wynosi: 28367,16 zł (w tym 35% ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska). Całkowita wartość zadania to: 33373,14 zł.
 
Celem konkursu było wyłonienie spośród zgłoszonych zadań tych, których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone ilością odpadów azbestowych skierowanych do unieszkodliwienia, a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji.
Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl).
 
CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łukta”
 
W roku 2017 w celu umożliwienia mieszkańcom i innym podmiotom pomocy finansowej przy realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem i utylizacją azbestu dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gmina Łukta wzięła udział w konkursie z powyższego zakresu.
 
 W 2017 r. objęto unieszkodliwianiem i zabezpieczaniem pokryć dachowych zawierających azbest o łącznej masie 68,730 Mg (tony).
 
Zgłoszone nieruchomości stanowią własność prywatną osób fizycznych.
 
Demontaż, transport i utylizacja azbestu wykonywane zostały przez firmę posiadającą aktualne zezwolenia na odbiór odpadów zawierających azbest.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Palmowska Data wytworzenia informacji: 2017-10-09 12:15:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Palmowska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-09 12:19:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-09 12:20:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-09 12:20:04
Artykuł był wyświetlony: 176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości obręb Florczaki, dz.ew. 406/2

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-06 13:47:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Nowicka Data wytworzenia informacji: 2017-10-06 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2017-10-06 13:47:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-06 13:48:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-06 13:49:20
Artykuł był wyświetlony: 357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości obręb Łukta, dz.ew. 294/49

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-06 13:43:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Nowicka Data wytworzenia informacji: 2017-10-06 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2017-10-06 13:43:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-06 13:45:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-06 13:45:04
Artykuł był wyświetlony: 354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości obręb Kotkowo, dz.ew. 26/2

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-06 13:39:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Nowicka Data wytworzenia informacji: 2017-10-06 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2017-10-06 13:39:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-06 13:40:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-06 13:40:27
Artykuł był wyświetlony: 355 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukta przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-06 13:35:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Łukta,
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Łukta oraz na stronie internetowej urzędu (www.bip.lukta.com.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukta przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.
Wykaz został wywieszony dnia 06.10.2017r. na okres 21 dni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Nowicka Data wytworzenia informacji: 2017-10-06 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2017-10-06 13:35:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-06 13:36:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-06 13:36:29
Artykuł był wyświetlony: 324 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łukta obręb Łukta gm. Łukta, dz.ew. nr nr 257/95, 257/96, 257/97, 257/99

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-02 09:15:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Nowicka Data wytworzenia informacji: 2017-10-02 09:10:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2017-10-02 09:15:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 09:15:47
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-02 09:15:47
Artykuł był wyświetlony: 318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kotkowo obręb Kotkowo gm. Łukta, dz.ew. nr nr 88/79, 88/83

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-02 09:12:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Nowicka Data wytworzenia informacji: 2017-10-02 09:10:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2017-10-02 09:12:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 09:13:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-02 09:13:08
Artykuł był wyświetlony: 317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-15 12:30:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Łukta,
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Łukta oraz na stronie internetowej urzędu (www.bip.lukta.com.pl)
został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukta przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz został wywieszony dnia 15.09.2017 r. na okres 21 dni. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Nowicka Data wytworzenia informacji: 2017-09-15 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2017-09-15 12:30:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-15 12:31:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-15 12:31:22
Artykuł był wyświetlony: 616 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu