ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-25 11:58:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, Oddział w Ostródzie informuje, że w dniu 23.05.2017r.  na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie pod adresem:  www.piorin.gov.pl/olsztyn został/y uruchomiony/e komunikat/y  sygnalizujący/ce sposoby i termin/y  zwalczania.
                                                                                                                                                                                                                                                     
 
MSZYCE - PSZENŻYTO OZIME

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Kawiecki Data wytworzenia informacji: 2017-05-25 11:57:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Kawiecki Data wprowadzenia do BIP 2017-05-25 11:58:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-25 11:58:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-25 11:58:58
Artykuł był wyświetlony: 20 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-25 11:56:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Kawiecki Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Kawiecki Data wprowadzenia do BIP 2017-05-25 11:56:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-25 11:56:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-25 11:56:32
Artykuł był wyświetlony: 22 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ulgi, odroczenia, umorzenia, pomoc publiczna w 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-24 12:00:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Zastawna Data wytworzenia informacji: 2017-05-24 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Zastawna Data wprowadzenia do BIP 2017-05-24 12:00:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-24 12:02:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-24 12:02:17
Artykuł był wyświetlony: 55 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na ratownika WOPR w sezonie od 23.06.2017 r. do 31.08.2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-22 09:25:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Górecka Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 09:25:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Górecka Data wprowadzenia do BIP 2017-05-22 09:25:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-22 09:26:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-22 09:26:05
Artykuł był wyświetlony: 113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-22 11:11:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Łukta, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Łukta oraz na stronie internetowej urzędu (www.bip.lukta.com.pl) został wywieszony:
  1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukta przeznaczonych do sprzedaży,
  2. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukta przeznaczonych do dzierżawy.
Wykazy zostały wywieszone dnia 19.05.2017 r. na okres 21.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Nowicka Data wytworzenia informacji: 2017-05-19 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2017-05-22 11:11:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-22 11:14:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-22 11:16:02
Artykuł był wyświetlony: 99 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-18 15:25:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Kawiecki Data wytworzenia informacji: 2017-05-18 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Kawiecki Data wprowadzenia do BIP 2017-05-18 15:25:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-18 15:25:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-18 15:25:58
Artykuł był wyświetlony: 171 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-12 13:29:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łukta, dnia 12 maja 2017 roku
GT.6733.2.2017 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn.zm) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12.05.2017 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV  ze złączem kablowo - pomiarowym na działkach: nr 13/94; nr 13/93; nr 13/110; nr 13/122; w miejscowości Ramoty, obręb Komorowo, w gminie Łukta.
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn działającej przez Pełnomocnika: Marek Dziekoński Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Dziekoński Marek.
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Łukta  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  odwołanie  powinno  zawierać  zarzuty  odnoszące  się  do  decyzji,  określać  istotę  i  zakres  żądania  będącego  przedmiotem  odwołania  oraz  wskazywać  dowody  uzasadniające  to  żądanie.
 
z up. Wójta
Ilona Rybarkiewicz
Kierownik Referatu Gospodarki Terenowej
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Rybarkiewicz Data wytworzenia informacji: 2017-05-12 13:25:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Rybarkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2017-05-12 13:29:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-12 13:29:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-12 13:29:59
Artykuł był wyświetlony: 332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-12 11:56:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Nowicka Data wytworzenia informacji: 2017-05-12 11:15:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2017-05-12 11:56:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-12 11:57:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-12 11:57:34
Artykuł był wyświetlony: 483 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Łukta obręb Łukta gm. Łukta, dz.ew. nr nr 257/95, 257/96, 257/97, 257/98, 257/99

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-12 11:53:37

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Nowicka Data wytworzenia informacji: 2017-05-12 11:15:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2017-05-12 11:53:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-12 11:54:09
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-15 07:52:16
Artykuł był wyświetlony: 502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kotkowo obręb Kotkowo gm. Łukta, dz.ew. nr nr 88/79, 88/81, 88/83

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-12 11:50:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Nowicka Data wytworzenia informacji: 2017-05-12 11:15:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Nowicka Data wprowadzenia do BIP 2017-05-12 11:50:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-12 11:52:16
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-15 07:52:39
Artykuł był wyświetlony: 503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu