ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w I ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych do działek 212/2 i 213/2 obręb Florczaki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-17 15:15:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Pawełczyk Data wytworzenia informacji: 2018-07-17 15:15:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Pawełczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-07-17 15:15:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-17 15:16:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-17 15:16:55
Artykuł był wyświetlony: 89 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-13 11:03:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łukta  dnia 13 lipca 2018 roku
GT.6733.4.2018
OBWIESZCZENIE
 
            Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1073 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13.07.2018 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN i nN na działkach nr 64 i 70, obręb Sobno, na działkach nr 62/1, 62/2, 63, 69 i 90, obręb Sobno, na działkach nr 13/4, 18, 19/1 i 20, obręb Mostkowo, na działkach nr 200 i 201, obręb Ględy, gmina Łukta.
            Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora ENERGA - OPERATOR SA   z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, ul Tuwima 6, 10-950 Olsztyn działającego przez Pełnomocnika.
 
Pouczenie
  1. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu (ul. Związku Jaszczurczego 14 a, 82-300 Elbląg) za pośrednictwem Wójta Gminy Łukta  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  Zgodnie z art. 53 ust.6 ustawy o  planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  odwołanie  powinno  zawierać  zarzuty  odnoszące  się  do  decyzji,  określać  istotę  i  zakres  żądania  będącego  przedmiotem  odwołania  oraz  wskazywać  dowody  uzasadniające  to  żądanie.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
  4. Skutkiem zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania jest ostateczność i prawomocność decyzji, co oznacza brak możliwości odwołania się od niej do organu II instancji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Rybarkiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Rybarkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-07-13 11:03:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 11:03:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 11:03:05
Artykuł był wyświetlony: 147 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki nr 257/99 położonej w obrębie i miejscowości Łukta

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-06 13:45:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Pawełczyk Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Pawełczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-07-06 13:45:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-06 13:47:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-06 13:47:36
Artykuł był wyświetlony: 274 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku VII przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kotkowo obręb Kotkowo gm. Łukta, dz.ew. nr nr 88/79

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-06 13:37:31

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Pawełczyk Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Pawełczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-07-06 13:37:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-06 13:40:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-09 07:36:13
Artykuł był wyświetlony: 280 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-29 10:29:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Łukta,
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Łukta oraz na stronie internetowej urzędu (www.bip.lukta.com.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukta przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz został wywieszony dnia 29.06.2018r. na okres 21 dni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Pawełczyk Data wytworzenia informacji: 2018-06-29 07:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Pawełczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-06-29 10:29:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-29 10:31:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-29 10:31:08
Artykuł był wyświetlony: 659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Szacowanie szkód

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-26 14:28:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Tadeusz Malinowski Data wytworzenia informacji: 2018-06-26 14:25:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Malinowski Data wprowadzenia do BIP 2018-06-26 14:28:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-26 14:29:09
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-26 14:29:52
Artykuł był wyświetlony: 504 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-15 13:33:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Łukta  dnia 15 czerwca 2018 roku
GT.6733.3.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11.05.2018  r. na wniosek Inwestora –ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn działającego przez Pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN i nN na działkach nr 64 i 70, obręb Sobno, na działkach nr 62/1, 62/2, 63, 69 i 90, obręb Sobno, na działkach nr 13/4, 18, 19/1 i 20, obręb Mostkowo, na działkach nr 200 i 201, obręb Ględy, gmina Łukta
            Informuje się, iż z materiałami w powyższej sprawie można się zapoznać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 1 oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia.
           
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Rybarkiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-06-15 13:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Rybarkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-15 13:33:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-15 13:33:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-15 13:33:36
Artykuł był wyświetlony: 738 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przetarg ustny ograniczony na zbycie działek gruntu niezabudowanych i niezagospodarowanych 212/2 i 213/2, położonych w obrębie i miejscowości Florczaki,

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-15 07:46:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Dorota Pawełczyk Data wytworzenia informacji: 2018-06-15 07:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Pawełczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-06-15 07:46:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-15 07:55:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-17 15:17:39
Artykuł był wyświetlony: 1288 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 15:15:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Łukta, dnia 8 czerwca 2018 roku
GT.6733.3.2018 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn.zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 08.06.2018 r., zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1225N Tabórz – Zawady Małe, na odcinku Zawady Małe Plichta na działkach o nr: 3139/3; 3140/3; 3123/3; 3124/3; 3125/3; 3096/3; 3097/3; 3098/3; 3075/5; 3076/7; 3077/3; 3078/3; 3057/3; 3058/3; 3059/5 obręb Plichta, Gmina Łukta oraz na działkach o nr: 3192/8; 3167/3; 3168/3; obręb Stare Jabłonki, Gmina Ostróda 
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora – Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda
 
 
Pouczenie
  1. Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu (ul. Związku Jaszczurczego 14 a, 82-300 Elbląg) za pośrednictwem Wójta Gminy Łukta  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  Zgodnie z art. 53 ust.6 ustawy o  planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym  odwołanie  powinno  zawierać  zarzuty  odnoszące  się  do  decyzji,  określać  istotę  i  zakres  żądania  będącego  przedmiotem  odwołania  oraz  wskazywać  dowody  uzasadniające  to  żądanie.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
  4. Skutkiem zrzeczenia się przez stronę prawa do wniesienia odwołania jest ostateczność i prawomocność decyzji, co oznacza brak możliwości odwołania się od niej do organu II instancji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Ilona Rybarkiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 15:15:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ilona Rybarkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 15:15:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 15:17:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-08 15:17:15
Artykuł był wyświetlony: 875 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Dostawa tablic pamiątkowych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 14:49:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Łukta
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Morenc-Sulewska Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 14:45:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Morenc-Sulewska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-08 14:49:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-08 14:55:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-02 12:39:33
Artykuł był wyświetlony: 2701 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wiejska Łukta
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu